Dziś jest środa 24 lipca 2019, dziś są imieniny: Kingi i Krystyny

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
7609057
osób

Informacje o Urzędzie Miejskim

dodano: 2019-05-30 15:15:55

Urząd Miejski

ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko-Zdrój
tel. 91 41 48 001
91 41 48 052
91 41 48 088
fax 91 41 48 103

e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

 

Godziny pracy Urzędu Miejskiego
Poniedziałek-Czwartek w godz. 7:30 - 15:30
Piątek w godz. 7:00 - 15:00

 

 

Stanowiska kierownicze w Urzędzie:

1) Burmistrz (symbol B)
2) Zastępca Burmistrza (symbol ZB)
3) Sekretarz Gminy (symbol SE – wakat)
4) Skarbnik Gminy (symbol SG)
5) Główny Księgowy Urzędu (symbol GKU)
5) Kierownicy Referatów
6) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

1) Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (GK i OŚ)

a) Kierownik Referatu
b) stanowisko ds. ochrony środowiska, ochrony zabytków, ochrony przyrody i rolnictwa (OŚiZ).
c) stanowisko ds  gospodarki komunalnej i utrzymania czystości (GK)
d) stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi (OK)

2) Referat Inwestycji, Remontów, Gospodarki Mieszkaniowej i Nieruchomościami , Działalności Gospodarczej (IRiGM)

a) Kierownik Referatu
b) stanowisko ds. drogownictwa, handlu i inicjatyw gospodarczych (DH)
c) stanowisko ds. geodezji, gospodarki nieruchomościami i mieszkaniowej (symbol GNM);

3)  Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności (USC);

a) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

4)  Referat finansowo-księgowy (FK);

a) Skarbnik – kierujący Referatem (SG)
b) Główny Księgowy Urzędu (GKU)
c) stanowisko ds. płac i księgowości budżetowej (FP)
d) stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczeń VAT, środków trwałych (FV)
e) stanowisko ds. księgowości budżetowej, wymiaru i egzekucji podatków i opłat lokalnych (FEP)
f) stanowisko ds. księgowości budżetowej, rozliczeń, egzekucji czynszów mieszkaniowych (FR)

5)  Samodzielne Stanowiska Pracy

a) stanowisko Informatyka, Inspektora Ochrony Danych, (IOD),
b) stanowisko ds. Organizacyjnych, Kultury, Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, Sportu, Rekreacji, Turystyki, Promocji,  Rozwoju   Lokalnego Gminy,  Ochrony Zdrowia i Kultury Fizycznej (OPK)
c) stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Obronności, Kwalifikacji Wojskowych, Ochotniczych Straży Pożarnych i Zamówień Publicznych,  (OCiZP)   
d) stanowisko ds. obsługi biura Rady Miejskiej, kadr, bhp, wyborów i obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (symbol BRKiA);
e) stanowisko ds. techniczno-kancelaryjnych, organizacji Urzędu, archiwum i pełnomocnika ds. informacji niejawnych (symbol SiA);        
f) stanowisko sprzątaczki;
g) stanowisko konserwatora hali widowiskowo-sportowej.
h) stanowisko animatora zajęć sportowo-rekreacyjnych w hali widowiskowo-sportowej,

Darmowe porady prawne (prawnik z ramienia Starostwa Powiatowego) – w każdy wtorek w godz. 15.00-19.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Trzcińsko Zdrój, ul. Cmentarna 12

Darmowe Porady Prawne (prawnik z ramienia Urzędu Miasta) – raz w miesiącu środa godz. 8.00-14.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Trzcińsko Zdrój, ul. Cmentarna 12

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00