Dziś jest poniedzialek 22 kwietnia 2019, dziś są imieniny: Leona i Łukasza

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
7343542
osób

Wyróżnienia

Piaseczno (Pätzig)

dodano: 2015-08-20 09:36:54

W odległości około 7 km na południe od Trzcińska-Zdrój i 2 km od Stołecznej, w kierunku Dębna leży miejscowość Piaseczno.

Strona na portalu FACEBOOK >>KLIKNIJ<<

Pierwsze wzmianki o wsi Piaseczno pochodzą z czasów średniowiecza. Źródła w postaci ksiąg ziemskich z 1337 r. określają wieś jako Beczick. Pierwotnie była to własność książęca. W XV wieku wieś (Petzk) należała do Dietricha von Toft. W wieku XVII wieś była własnością rodziny von Dossow, a następnie (od 1724 r.) rodziny von Platen. W połowie XIX wieku Piaseczno (Pätzig), łącznie z folwarkiem Brewitz i Neuhof, było własnością rodziny von Neumann. Dobra liczyły wówczas 6010 mórg ziemi. 

Na początku XX wieku majątek w Piasecznie był tzw. dobrem niepodlegającym sprzedaży (Fideikomissherrschaft) i liczył 1525 ha ziemi. Założenie wsi miało charakter ulicowo - placowym lub "załukowym" (Sackgassendorf). Wieś ewoluowała w sposób liniowy, o czym świadczy centralnie wybudowany kościół. W trakcie historycznego rozwoju układ przestrzenny wzbogacony został o założenie folwarczne, usytuowane w południowej części wsi, wprowadzające podział na część chłopską i majątek. Zagrody chłopskie, 2 i 3-budynkowe, o zróżnicowanych układach oraz skali obiektów, odzwierciedlały historycznie ukształtowane podziały własnościowe.

Założenie folwarczne ma oryginalną kompozycję z frontalnie usytuowanym założeniem pałacowo-parkowym i podwórzem gospodarczym w części południowej. Park o charakterze krajobrazowym, graniczył od północy i wschodu z drogą wiejską. Pałac usytuowany był w południowo-zachodniej części parku, z fasadą skierowaną w kierunku części gospodarczej.

Pośrodku wsi, między częścią chłopską a majątkiem, wybudowany był orientowany kościół, w osi trzech dróg wiejskich. Przy drodze w kierunku folwarku Neuhof znajdował się wiatrak.

Wieś posiadała dobrze rozwiniętą sieć drożną, z otwarciami komunikacyjnymi w kierunku Stołecznej, Gogolic, Chełma Dolnego i Warnic.

Obecny układ przestrzenny ma formę wielodrożnicy, o kształcie zbliżonym do widlicy, z czytelnym, historycznie ukształtowanym założeniem ulicowo-placowym, w typie tzw. wsi załukowej. Układ ten zdeterminowany został zarówno przez uwarunkowania historyczno-kulturowe (powstanie i rozwój zespołu folwarcznego), a także przez warunki topograficzne, z historycznym jeziorem po południowej stronie wsi (obecnie zatarte). Historyczny układ przestrzenny ma całościowo zachowaną pierwotną kompozycję, ze zwartą zabudową chłopską, o czytelnych (XIX-wiecznych) podziałach własnościowych. Istniejące zagrody są głównie 5-budynkowe, chłopskie, średnio i pełnorolne. W architektonicznym krajobrazie wsi dominuje zabudowa murowana (ceglane - chałupy i kamienno-ceglane - budynki inwentarskie), ze sporadycznie występującymi obiektami ryglowymi. W sensie przestrzennym wieś rozwinięta w kierunku południowo-wschodnim gdzie ulokowane jest osiedle 2-kondygnacyjnych bloków mieszkalnych (pegeerowskich), oraz dwojaki pofolwarczne z początku XX wieku. Wzdłuż drogi w kierunku południowo-zachodnim ulokowane są pojedyncze zagrody, niewielkie, bez zabudowy gospodarczej oraz czworaki pofolwarczne.

W centralnej części wsi, między częścią chłopską a folwarkiem (przy skrzyżowaniu trzech dróg wiejskich) znajduje się kamienno-ceglany kościół z przełomu XIII i XIV wieku, stanowiący dominantę architektoniczną oraz element zabudowy o wartościach zabytkowych.

Istniejący wcześniej XVIII-wieczny pałac został wyburzony w 1945 roku. Istniejący park podworski ma kompozycję krajobrazową, ze starodrzewem liściastym, grabowymi alejami i murem ogrodzeniowym. W północnej części wsi, po wschodniej stronie drogi, usytuowany jest cmentarz komunalny, o regularnym układzie, założony na początku XX wieku. 

  • park podworski z XVIII wieku (nr rejestru zabytków: 307 z dn. 9.07.1958 r.)
  • kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (nr rejestru zabytków: 395 z dn. 18.11.1963 r.)
Opracowane na podstawie
Skróconego Studium Ruralistycznego
Gminy Trzcińsko-Zdrój,
Szczecin, 1995
Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00