Dziś jest czwartek 23 maja 2019, dziś są imieniny: Iwony i Dezyderego

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
7399899
osób

Dobropole (Dobberphul)

dodano: 2011-10-12 10:10:47

Dobropole znajduje się we południowo-wschodniej części gminy Trzcińsko-Zdrój, w odległości około 9 km na południowy wschód od miasta, nad Jeziorem Dobropole.

Najstarsze źródła z 1337 roku wymieniają Dobropole (Doberpol) jako wieś z czasów średniowiecznych, będącą własnością książęcą. W połowie XVI wieku istniał już dom szlachecki w Dobropolu, zaś wieś należała do rodziny von Sydow.
W 1741 r majątek w Dobropolu kupił Fryderyk Ludwik von Sydow, który połączył dobro Dobberphul i Stolzenfelde (Stołeczna). W owym czasie wybudowano pałac (1760-70) oraz barokowy kościół (1766 r.), a także założono park.

Na początku XIX wieku Dobropole składało się ze wsi chłopskiej i majątku. Wieś liczyła 16 łanów oraz 189 mieszkańców. Od 1824 do 1850 roku majątek w Dobropolu pozostawał poza własnością rodu von Sydow (1828 r. - von Rüts, 1858 r. - von Senfft-Pilsach, 1845 r. - Dondorf). W połowie XIX wieku majątek przejął Carl Friedrich von Sydow, który posiadał również majątek Stolzenfelde i Barfelde (łącznie 15.574 mórg ziemi). W latach 20 i 30-tych XX wieku majątek dobropolski (łącznie z folwarkiem Schönlinde) należał do Heinricha von Sydow i liczył 756 ha ziemi.

W XIX wieku wieś posiadała założenie ulicowo-placowe lub załukowe. Istniała zabudowa o charakterze średniorolnym, złożona głównie z dwu lub trzybudynkowych zagród. Jedynie w części wschodniej (przed założeniem folwarcznym) kilka większych zagród pełnorolnych (5- lub 4-budynkowe). Po południowej stronie podwórza usytuowane były pojedyncze, wielkokubaturowe obiekty gospodarcze, zaś w części zachodniej gorzelnia i cukrownia. Pałac ulokowany po wschodniej stronie podwórza, z przyległym od wschodu parkiem, który wytyczony był do linii brzegowej jeziora. Przed frontem zespołu folwarcznego (pomiędzy częścią chłopską i majątkiem) znajdował się kościół, zaś po przeciwległej stronie - cmentarz, wygrodzony od południa i zachodu budynkami folwarcznymi. Po południowo-zachodniej stronie wsi, przy drodze do Stolzenfelde (Stołeczna) usytuowany był wiatrak. Po 1945 roku majątek został rozparcelowany a wieś zmienia charakter na chłopsko – rolniczy.

Zachowane jest do dziś historycznie ukształtowane struktury przestrzennej wsi, z czytelnym podziałem na część chłopską i pofolwarczną. Zespół folwarczny uległ dekompozycji i ma liczne ubytki historycznej zabudowy. Podwórze gospodarcze jest zatarte zaś budynki zostały wyburzone (z wyjątkiem pojedynczych obiektów w  południowym ciągu zabudowy). Nie istnieją już gorzelnia i cukrownia. XVIII-wieczny pałac pozostaje w stanie postępującej ruiny - obecnie jest własnością prywatną).

Założenie parkowe również ma częściowo zatarte granice, choć występuje tu liczne, zachowane starodrzewie liściaste o cechach pomnikowych (kasztanowiec, lipa, klon, wiąz).

XVIII-wieczny kościół, o pierwotnej formie architektonicznej, zachowany jest w stanie dobrym i stanowi element zabudowy o wartościach zabytkowych. Po południowej stronie kościoła usytuowana jest historyczna nekropolia, wygrodzona murem kamiennym, ze śladami nagrobków.

Obecnie wieś ma status sołectwa. Obręb geodezyjny zajmuje powierzchnię 447 ha. Mieszka tu 125 osób (według stanu na 31.12.2008).

Ważniejsze obiekty zabytkowe:

  • pałac z XVIII wieku (nr rejestru zabytków 172 z 24.10.1956 r.)
  • park z XVIII-XIX wieku (nr rejestru zabytków 172 z 24.10.1956 r.)
  • kościół pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej (nr rejestru zabytków 316 z 12.09.1958 r.)
Opracowane na podstawie
Skróconego Studium Ruralistycznego
Gminy Trzcińsko-Zdrój,
Szczecin, 1995
Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00