Dziś jest piątek 20 kwietnia 2018, dziś są imieniny: Czesława i Agnieszki

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
6438649
osób

Wyróżnienia

KINO PREMIEROWE ZAPRASZA

dodano: 2018-02-04 18:35:03

 

czytaj więcej »

Wnioski o dopłaty obowiązkowo przez internet

dodano: 2018-02-02 13:16:34

Od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW muszą zostać złożone formie elektronicznej za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Powyższe wynika wprost z przepisów wspólnotowych i dotyczy wszystkich państw członkowskich UE. Tym rolnikom, którzy nie korzystają z internetu, Agencja oraz współpracujące z nią instytucje będą udzielały pomocy.  

czytaj więcej »

Informacja

dodano: 2018-01-30 15:12:49

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do wypełnienia tego obowiązku potrzebne jest m.in. założenie Profilu Zaufanego.

czytaj więcej »

Zaproszenie do składania ofert - obsługa geodezyjna

dodano: 2018-01-30 14:35:26

Przedmiotem zamówienia jest obsługa geodezyjna Gminy Trzcińsko-Zdrój w terminie 12.02.2018r. do 31.12.2018r.

 

 

czytaj więcej »

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W DRODZE SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH

dodano: 2018-01-30 14:17:25

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój z siedzibą w Trzcińsku-Zdroju przy ul. Rynek 15 ogłasza sprzedaż w formie pisemnego składania ofert na sprzedaż niżej wymienionych zbędnych i zużytych składników majątkowych:

JELCZ-ZASADA L090M 7,8t, rok produkcji 2003r., cena wywoławcza 13.100,00 zł

 

czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe - tablice, projekt graficzny

dodano: 2018-01-29 15:28:41

Przedmiotem zamówienia jest:

1.  Opracowanie projektu graficznego i wykonanie tablic informacyjnych:

czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe - pomoc przedmedyczna

dodano: 2018-01-29 15:10:42

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z pomocy przedmedycznej dla opiekunów faktycznych w miejscu zamieszkania.

 

 

czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe - opieka nad osobą niesamodzielną.

dodano: 2018-01-29 15:00:13

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu opieki nad osobą niesamodzielną dla opiekunów faktycznych w miejscu zamieszkania.

czytaj więcej »

Nabór uczestników do projektu "Lepsze jutro – wsparcie usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Trzcińsko – Zdrój"

dodano: 2018-01-29 14:34:56

Gmina Trzcińsko – Zdrój/ Ośrodek Pomocy Społecznej jako realizator projektu pn.: „Lepsze jutro – wsparcie usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Trzcińsko – Zdrój” współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; oś priorytetowa VII Włączenie społecznej; działanie 7.6 ogłasza  nabór uczestników do projektu pn.: „Lepsze jutro – wsparcie usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Trzcińsko – Zdrój”.

Nabór trwa od 26 stycznia do 06 lutego 2018 roku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie

dodano: 2018-01-29 14:00:19

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój uprzejmie zawiadamia, że w dniu 9 lutego 2018 roku o godz. 19:00 w Chełmie Górny w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie mieszkańców miejscowości Chełm Górny w sprawie wyboru organów samorządu mieszkańców.

czytaj więcej »

Konsultacje w sprawie kąpieliska

dodano: 2018-01-26 09:23:29

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Trzcińsko-Zdrój dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018, odbędą się w dniach od 29 stycznia 2018 r. do 13 lutego 2018 r.

czytaj więcej »

Lider Pojezierza - zaprasza

dodano: 2018-01-25 13:11:21

 

czytaj więcej »

Informacja

dodano: 2018-01-25 13:05:25

Informujemy,  że zgodnie z art. 45 ust. 6 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wadium do przetargu można wnieść w postaci poręczenia innego podmiotu, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

 

czytaj więcej »

Informacja

dodano: 2018-01-22 15:21:24

W związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce w nocy 18-19 stycznia br. na terenie województwa zachodniopomorskiego, sytuacji kryzysowej związanej z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, które spowodowały straty materialne, przypominam Państwu, że osoby poszkodowane tymi zdarzeniami mogą starać się o pomoc materialną od Rządu, bezzwrotną pomoc materialną w wysokości 6 tysięcy złotych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia domu, do kwoty 200 tysięcy złotych.

czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe - usługi psychiatryczne i psychologiczne

dodano: 2018-01-22 10:31:06

Przedmiot zamówienia:

1. Świadczenie indywidualnych porad i wsparcia psychologicznego dla opiekunów faktycznych – ( uczestników projektu), których celem jest poprawa kondycji psychicznej opiekunów faktycznych oraz ułatwienie dostępu do bezpłatnego poradnictwa psychologicznego.

czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe - szkolenie OP i AOON

dodano: 2018-01-22 10:06:15

Zapytanie ofertowe na : Przeprowadzenie kursu z zakresu;

- realizacji usług opiekuńczych  i mogą świadczyć usługi opiekuńcze w społeczności lokalnej – 3 osoby,

- realizacji szkoleń z zakresu realizacji usług asystenckich i mogą świadczyć usługi asystenckie w społeczności lokalnej – 1 osoba.

 

czytaj więcej »

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

dodano: 2018-01-19 12:17:16

ZARZĄDZENIE NR III/464/2018
Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój
z dnia 18 stycznia 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

czytaj więcej »

Główny Lekarz Weterynarii Informuje

dodano: 2018-01-17 13:43:13

Szanowni Państwo, Hodowcy zwierząt gospodarskich. Antybiotyki są produktami leczniczymi weterynaryjnymi, które mogą być stosowane tylko z przepisu i pod nadzorem lekarza weterynarii.
Lekarz weterynarii, leczący chore zwierzęta, zobowiązany jest każdorazowo do pozostawienia w gospodarstwie dokumentacji leczenia zwierząt.

Hodowca potwierdza własnoręcznym podpisem zobowiązanie przestrzegania zakazu sprzedaży mleka, jaj i mięsa w czasie karencji, od ostatniego dnia podania antybiotyku zwierzętom przez lekarza weterynarii.
 

czytaj więcej »

ZAPROSZENIE NA XXXVIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU

dodano: 2018-01-17 09:53:13

PODAJE SIĘ DO WIADOMOŚCI MIESZKAŃCÓW, ŻE W DNIU 25 stycznia 2018r. /czwartek/ GODZ. 14:00  ODBĘDZIE SIĘ XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ  W SALI POSIEDZEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W TRZCIŃSKU- ZDROJU.

 

czytaj więcej »

Lepsze jutro – wsparcie usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Trzcińsko – Zdrój

dodano: 2018-01-16 14:22:09

Gmina Trzcińsko – Zdrój/ Ośrodek Pomocy Społecznej jako realizator projektu pn. : „Lepsze jutro – wsparcie usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Trzcińsko – Zdrój” współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; oś priorytetowa VII Włączenie społecznej; działanie 7.6 ogłosiło nabór uczestników do projektu pn. . „: Lepsze jutro – wsparcie usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Trzcińsko – Zdrój”.

Nabór trwa od 12 stycznia do 24 stycznia 2018 roku.

czytaj więcej »

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00