Dziś jest niedziela 22 kwietnia 2018, dziś są imieniny: Leona i Łukasza

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
6443090
osób

Wyróżnienia

Lepsze jutro – wsparcie usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Trzcińsko – Zdrój

dodano: 2018-01-16 14:22:09

Gmina Trzcińsko – Zdrój/ Ośrodek Pomocy Społecznej jako realizator projektu pn. : „Lepsze jutro – wsparcie usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Trzcińsko – Zdrój” współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; oś priorytetowa VII Włączenie społecznej; działanie 7.6 ogłosiło nabór uczestników do projektu pn. . „: Lepsze jutro – wsparcie usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Trzcińsko – Zdrój”.

Nabór trwa od 12 stycznia do 24 stycznia 2018 roku.

czytaj więcej »

SUKCES MŁODEGO HISTORYKA ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOGOLICACH

dodano: 2018-01-16 13:38:23

12 stycznia 2018 roku w Archiwum Państwowym w Szczecinie zostały wręczone nagrody w konkursie     historyczno- genealogicznym  "Skąd mój ród, skąd moje korzenie", organizowanym przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Genealogiczne POMERANIA pod patronatem wojewody zachodniopomorskiego. 

czytaj więcej »

Zaproszenie na Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych

dodano: 2018-01-15 16:15:00

Posiedzenie Wspólne Komisji Stałych, odbędzie się w dniu 18 stycznia 2018r. /czwartek/ o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju ul. Rynek 15.

 

czytaj więcej »

Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej 2018 r.

dodano: 2018-01-15 12:57:24

Podaje się do publicznej wiadomości, że:

W okresie od dnia 30 stycznia 2018 r. do dnia 27 kwietnia 2018 r., od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych, zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

 

 

 

czytaj więcej »

Obwieszczenie

dodano: 2018-01-15 12:29:55

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Trzcińsko - Zdrój została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie chodnika, na działkach nr 821, 710/1, 709/2 w obrębie 3 miasta Trzcińsko - Zdrój oraz 597 w obrębie Czarnołęka.

czytaj więcej »

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

dodano: 2018-01-15 08:36:13

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

czytaj więcej »

Internetowa Giełda Rolna

dodano: 2018-01-15 08:08:13

Uprzejmie informujemy o nowej internetowej giełdzie rolnej Agro-Maket24.  Jest to portal przeznaczony dla producentów rolnych i firm związanych z branżą rolniczą. W Agro-Market24 można dodawać bezpłatnie ogłoszenia rolnicze, przeglądać oferty, a co najważniejsze znaleźć potencjalnych odbiorców na swoje produkty. Zapraszamy do korzystania z międzynarodowej giełdy rolnej.

czytaj więcej »

Jak pozyskać środki na założenie działalności gospodarczej

dodano: 2018-01-12 16:55:08

Informacje o spotkaniu

W dniu 24 stycznia 2018 r. zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu w zakresie pozyskiwania środków na założenie działalności gospodarczej.

Zgłoszenia

Zapisz się na najbliższe spotkanie, które odbędzie się 24 stycznia 2018 r. o godzinie 10:00 – 12:00. Jak pozyskać środki na założenie działalności gospodarczej.

Miejsce spotkania: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce.

czytaj więcej »

Gmina Trzcińsko-Zdrój czyta klasykę literatury polskiej

dodano: 2018-01-12 07:23:29

7 stycznia 2018 w Szkole Podstawowej   w Góralicach miała miejsce IV edycja kawiarenki literackiej w ramach projektu Gmina Trzcińsko – Zdrój czyta klasykę literatury polskiej.

Tym razem spotkanie poświęcone było twórczości  Ignacego Krasickiego. W murach szkoły można było usłyszeć fragmenty pierwszej polskiej powieści ( „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”), kilka satyr  i wybór bajek.

czytaj więcej »

Zebranie Sprawozdawcze MKS "ORZEŁ" Trzcińsko-Zdrój

dodano: 2018-01-11 18:18:03

MKS „ORZEŁ” Trzcińsko-Zdrój zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia, kibiców oraz sympatyków stowarzyszenia na zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się dnia 13.01.2018r. (sobota) o godz. 18.30 (drugi termin godz.18,45) na Hali Widowiskowo – Sportowej w sali konferencyjnej.

czytaj więcej »

Nabór wstępny do projeku - Lepsze Jutro

dodano: 2018-01-10 14:54:36

Ośrodek pomocy społecznej w trzcińsku – zdroju ogłasza nabór na uczestników do projektu:

Lepsze jutro – wsparcie usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Trzcińsko – Zdrój

Celem projektu „Lepsze jutro – wsparcie usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Trzcińsko – Zdrój” jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości, nieodpłatnych i dostępnych usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, w tym przede wszystkim usług opiekuńczych   i asystenckich oraz wsparcie opiekunów faktycznych.

czytaj więcej »

Wspieramy rodziny w Gminie Trzcińsko – Zdrój

dodano: 2018-01-10 14:29:28

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju od 01 stycznia 2018 r. przystąpił do realizacji projektu  pod nazwą „ Wspieramy rodziny w Gminie Trzcińsko – Zdrój”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 i jest skierowany do osób i rodzin, które z racji doświadczanych problemów przekraczających ich zasoby, nie są w stanie samodzielnie wypełniać funkcji opiekuńczo – wychowawczych wobec dzieci i zapewnić prawidłowego funkcjonowanie w rodzinie.

czytaj więcej »

Plan ferii zimowych w bibliotekach w Trzcińsku-Zdroju, Góralicach i Stołecznej

dodano: 2018-01-10 14:17:37

Plan ferii w bibliotece w Trzcińsku-Zdroju

 

czytaj więcej »

Program wodno — środowiskowy kraju

dodano: 2018-01-10 14:07:35

Jednym z obowiązków nałożonych na Polskę Dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r., ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (zwaną Ramową Dyrektywą Wodną (RDW), jest opracowanie programów działań dla osiągnięcia celów środowiskowych ustalonych w pianach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

czytaj więcej »

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W DRODZE SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH - UWAGA NOWY TERMIN

dodano: 2018-01-08 00:00:00

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój z siedzibą w Trzcińsku-Zdroju przy ul. Rynek 15 ogłasza sprzedaż w formie pisemnego składania ofert na sprzedaż niżej wymienionych zbędnych i zużytych składników majątkowych:

JELCZ-ZASADA L090M 7,8t, rok produkcji 2003r., cena wywoławcza 13.100,00 zł

czytaj więcej »

Plan Ferii zimowych 2018

dodano: 2018-01-04 15:28:00

 

czytaj więcej »

Zabawa KARNAWAŁOWA

dodano: 2018-01-04 15:24:53

 

czytaj więcej »

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój OGŁASZA

dodano: 2018-01-04 11:19:33

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZANIE/WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2018 W ZAKRESIE:

 

1). kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2). wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

3). zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa

czytaj więcej »

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

dodano: 2018-01-03 12:19:49

W sprawie zmiany stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości stanowiące własność Gminy Trzcińsko-Zdrój

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój, stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ((Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) i art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)

czytaj więcej »

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00