Dziś jest sobota 20 stycznia 2018, dziś są imieniny: Fabiana i Sebastiana

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
6212048
osób

Wyróżnienia

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem!!!

dodano: 2017-10-05 08:53:28

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 10:00 dnia 05-10-2017 do godz. 20:00 dnia 05-10-2017

Obszar: województwo dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.


Przebieg: Prognozuje się występowanie silnego porywistego wiatru z kierunków zachodnich wiejącego ze średnią prędkością od 20 do 60 km/h, w porywach osiągającego prędkość od 90 do 100-110 km/h. Nie wyklucza się porywów wiatru o sile do 120 km/h. Nad szczytami górskimi porywy wiatru będą przekraczać 120 km/h. Natomiast na wybrzeżu wiatr będzie wiać umiarkowanie mocno w porywach do 75-80 km/h.

czytaj więcej »

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gogolicach z wizytą w Sejmie

dodano: 2017-10-03 09:17:58

Dzięki inicjatywie i uprzejmości Posła na Sejm Pana Sylwestra Chruszcza w dniu
28 września b.r.  uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gogolicach (gmina Trzcińsko-Zdrój) mieli możliwość zwiedzić Sejm RP. W trakcie naszej wizyty  w sali obrad Sejmu mogliśmy na żywo słuchać i oglądać pracę marszałka Sejmu oraz posłów podczas przedstawianych postulatów i uzasadnień do projektów ustaw sejmowych.

czytaj więcej »

Biblioteka w Trzcińsku – Zdroju zaprasza na Spotkanie z reportażystą wojennym.

dodano: 2017-10-03 08:25:26

Wojciech Jagielskim, dziennikarz, reportażysta. Relacjonował najważniejsze wydarzenia polityczne przełomu wieków na całym świecie. Debiutował książką Dobre miejsce do umierania, o Zakaukaziu i Kaukazie, potem wydał Modlitwę o deszcz poświęconą Afganistanowi, która uzyskała nominację do Nagrody Literackiej "Nike", oraz Wieże z kamienia  o Czeczenii. Zapraszamy 16 października 2017 r. godz. 18:00.

czytaj więcej »

Koncert "NAD DACHAMI PARYŻA"

dodano: 2017-10-03 08:09:55

 

czytaj więcej »

Dyżury klasyfikatora grzybów zostały wstrzymane

dodano: 2017-09-29 08:57:41

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GRYFINIE INFORMUJE, ŻE Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD URZĘDU DYŻURY KLASYFIKATORA GRZYBÓW W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ W GRYFINIE ZOSTAŁY WSTRZYMANE DO ODWOŁANIA.

czytaj więcej »

Informacja

dodano: 2017-09-28 13:59:58

Wniosek o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzcińsko — Zdrój na lata 2017-2023".

Działając na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), w odpowiedzi na pismo Zastępcy Burmistrza z dnia 13 września 2017 r. (data wpływu do tut. urzędu 14 wrzesień 2017 r.), dotyczące uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzcińsko — Zdrój na lata 2017-2023" uprzejmie informuję, co następuje.

czytaj więcej »

Bezpłatne kursy zawodowe

dodano: 2017-09-28 11:38:52

 

czytaj więcej »

Rusza projekt "Deficyty na profity II"

dodano: 2017-09-28 09:27:31

Projekt skierowany jest do osób które spełniają wszystkie poniższe kryteria łącznie tzn.:

1. są osobami niepracującymi w wieku 18-29 lat,
2. zamieszkują woj. zachodniopomorskie,
3. nie szkolą się i nie uczą się w trybie stacjonarnym a także należą do jednej z poniższych grup tj,
  • kobiet samotnie wychowujących dziecko,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób z obszarów wiejskich lub
  • osób z wykształceniem średnim lub niskim.

czytaj więcej »

Opinia Inspektora Sanitarnego na temat projektu - "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2017-2023"

dodano: 2017-09-27 10:21:54

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie wyraża opinię, że dla projektu dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzcińsko - Zdrój na lata 2017-2023", nie jest konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Program rewitalizacji jest dokumentem koncepcyjnym, w którym planuje się proces rewitalizacji/naprawy obszarów dysfunkcyjnych i zdegradowanych. Dokument stanowi podstawę do ubiegania się o zewnętrzne źródła finansowania tego procesu, a jego zapisy są ściśle powiązane z założeniami innych dokumentów strategicznych i planistycznych. Głównym celem programu jest poprawa jakości życia mieszkańców na wyznaczonym obszarze rewitalizacji oraz zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, m.in. poprzez nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych.

czytaj więcej »

Zaproszenie na Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych

dodano: 2017-09-27 07:47:18

Posiedzenie Wspólne Komisji Stałych, odbędzie się w dniu 27 września 2017r. /środa/ o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju ul. Rynek 15.

czytaj więcej »

Otwarcie wystaw miniaturowych domków w Izbie Pamięci w Trzcińsku-Zdroju

dodano: 2017-09-26 15:26:59

23 września 2017 r. w Izbie Pamięci w Trzcińsku-Zdroju zostały uroczyście otwarte wystawy. Pierwsza z nich to wystawa Urszuli Kwietniewskiej-Łacny zatytułowana „Przez dziurkę od klucza”.

czytaj więcej »

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" zaprasza na szkolenie!

dodano: 2017-09-26 09:24:59

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym postulatom, Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” organizuje w dniach 09 i 10 października 2017 r. szkolenie pn.:” Zasady przyznawania pomocy w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami”.

czytaj więcej »

Mieszkanie plus kto może wynająć i kupić mieszkanie oferowane przez Krajowy Zasób Nieruchomości

dodano: 2017-09-26 08:32:04

O najem mieszkania będzie mogła się ubiegać każda osoba fizyczna, niezależnie od jej sytuacji finansowej i rodzinnej. Podstawowym warunkiem zawarcia urnowy najmu będzie jednak zobowiązanie się przez nią do terminowego uiszczania opłat eksploatacyjnych i czynszu wynikającego z urnowy z operatorem mieszkaniowym.

Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) jest gwarantem jawności i transparentności naborów najemców mieszkań wybudowanych przez operatorów mieszkaniowych oraz ochrony ich praw w ramach stosunku najmu ukształtowanego na zasadach ustawy.

czytaj więcej »

Lista osób uprawnionych do ubojów zwierząt na własny użytek

dodano: 2017-09-25 12:47:37

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryfinie przekazuje wykaz osób umieszczonych w rejestrze, uprawnionych do ubojów zwierząt na własny użytek, w powiecie gryfińskim. Osoby te spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju (Dz.U.2004 nr 205 poz.2102 z późn. zmian.)

czytaj więcej »

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W DRODZE SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH

dodano: 2017-09-25 09:43:14

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój z siedzibą w Trzcińsku-Zdroju przy ul. Rynek 15 ogłasza sprzedaż w formie pisemnego składania ofert na sprzedaż niżej wymienionych zbędnych i zużytych składników majątkowych:

JELCZ-ZASADA L090M 7,8t, rok produkcji 2003r., cena wywoławcza 13.100,00 zł

czytaj więcej »

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie informuje

dodano: 2017-09-25 09:18:51

Na stronie internetowej PSSE w Gryfinie: pssegryfino.pis.gov.pl  można znaleźć informacje o zasadach bezpiecznego grzybobrania, zasadach postępowania w przypadku podejrzenia zatrucia grzybami oraz informację o możliwości skorzystania z porady klasyfikatora grzybów.

Klasyfikator udziela konsultacji dla osób zbierających grzyby na własne cele oraz wystawia atesty na grzyby świeże przeznaczone do obrotu handlowego. Przed wizytą w celu wydania atestu na grzyby świeże uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 091/416-23-43 lub 091/416-38-58.

czytaj więcej »

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00