Dziś jest niedziela 21 października 2018, dziś są imieniny: Urszuli i Hilarego

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
6900297
osób

Wyróżnienia

Rusza XVII edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku

dodano: 2018-05-21 10:16:46

Uprzejmie informujemy, że zdolni i ambitni maturzyści, pochodzący z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy w roku akademickim 2018/2019 rozpoczną studia dzienne na I roku, mogą uzyskać stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie.Będą one wypłacane przez 10 miesięcy. Program jest realizowany przy udziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

czytaj więcej »

Rajd Odjazdowy Bibliotekarz 2018

dodano: 2018-05-21 09:22:15

 

czytaj więcej »

Informacja dotycząca terminów wydawania żywności

dodano: 2018-05-17 13:37:13

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju informuje, że w dniu

22.05.2018 r.  w godz. od 12:00 do 15:00

czytaj więcej »

UWAGA !!! PRZEDSIĘBIORCO, SPRAWDŹ SWÓJ WPIS W CEIDG DO 19 MAJA !!!

dodano: 2018-05-17 10:41:12

Uwaga! Jeśli Twoja firma była założona przed 1 stycznia 2012 roku i została przeniesiona do CEIDG z gminnej ewidencji - upewnij się, że na wpisie znajduje się numer PESEL. Jeśli go na nim nie ma i nie uzupełnisz go do 19 maja 2018 roku - wpis będzie podlegał wykreśleniu z urzędu.

czytaj więcej »

Bezpłatne warsztaty językowe

dodano: 2018-05-17 10:22:14

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. wraz z irlandzkim Partnerem Together-Razem Centre rozpoczęła realizację projektu pn. „Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób”.

czytaj więcej »

KOMUNIKAT

dodano: 2018-05-17 09:24:37

Informujemy, że plantacjom kukurydzy zagraża ploniarka zbożówka. Szkodnik ten daje 3 pokolenia w roku, z czego najbardziej szkodliwe dla kukurydzy jest I pokolenie. Zimują larwy w roślinach zbóż ozimych, samosiewów i traw. Muchówki wylatują w kwietniu i w maju.

czytaj więcej »

XXIV Sportowy Turniej Miast i Gmin

dodano: 2018-05-15 14:26:24

W dniach 26.05.2018 r.-01.06.2018 r. odbędzie XXIV Sportowy Turniej Miast i Gmin 2018, X Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, II Makroregionalny Sportowy Turniej Miast i Gmin. Największa impreza sportu masowego w Polsce rozgrywana w ramach VIII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.

czytaj więcej »

Informacja

dodano: 2018-05-15 07:37:33

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju zaprasza mieszkańców Gminy Trzcińsko – Zdrój chcących uzyskać żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  do zgłaszania się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju celem uzyskania skierowania.  Zgodnie z  pkt. 11  Wytycznych realizacji Podprogramu 2017, pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się  w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 zł dla osoby w rodzinie.

czytaj więcej »

Dofinansowane szkolenia z JĘZYKA ANGIELSKIEGO lub programów komputerowych!

dodano: 2018-05-14 09:34:01

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby, które ukończyły 18 rok życia oraz zamieszkują lub pracują lub uczą się na terenie województwa zachodniopomorskiego,

a także przynależą PRZYNAJMNIEJ DO JEDNEJ z grup:

-wykształcenie co najwyżej średnie
-osoby po 50 roku życia                
-orzeczony stopień o niepełnosprawności
-kobiety

 

czytaj więcej »

Informujemy, iż w miejscowości Chełm Górny zostało ustawionych 40 pasiek.

dodano: 2018-05-11 14:28:05

Przypominamy Rolnikom, że w celu zapobiegania masowym zatruciom pszczół przez niewłaściwe opryskiwanie środkami ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:

czytaj więcej »

INFORMACJA

dodano: 2018-05-11 14:22:24

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój informuje, iż w celu realizacji zapisów art. 3 ust. 3 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), jest zobowiązany prowadzić ewidencję zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W związku z powyższym od dnia 11.05.2018 r. na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój przeprowadzona będzie inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

czytaj więcej »

OSTRZEŻENIE BURZE Z GRADEM

dodano: 2018-05-10 14:51:12

Prognozuje się występowanie burz, podczas których może występować intensywny opad deszczu od 10 do 30 mm/m2, lokalnie opad drobnego gradu do 1 cm oraz wiatr wiejący w porywach do 70-80 km/h. Najsilniejszych burz należy się spodziewać w godzinach 16:00-22:00 dnia 10.05.2018 r.

Obszar: województwo dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

czytaj więcej »

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - BUDOWA CHODNIKA

dodano: 2018-05-10 14:25:49

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu budowlanego (4 egz. projektu, kosztorys inwestorski, przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę obejmującą: budowę chodnika na działkach nr: 821, 710/1, 709/2 w obrębie nr 3 m. Trzcińsko-Zdrój oraz 597 w obrębie Czarnołęka.

czytaj więcej »

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - utwardzenie części działki gminnej

dodano: 2018-05-10 14:20:16

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące utwardzenie części działki gminnej (park w Piasecznie dz. nr 280/21) o wym. 5,0 x 8,0 m = 40 m2, nawierzchnia z kostki brukowej koloru szarego o wym. 20 cm x 10 cm gr. 6 cm, na podsypce cementowo piaskowej, ograniczenie z obrzeży betonowych o wym. 1 m x 0,25 m x 0,06 m.

czytaj więcej »

PROGRAM DNI TRZCIŃSKA-ZDROJU 2018

dodano: 2018-05-10 09:52:55

 

czytaj więcej »

KONKURS „ZAPROJEKTUJ SZTANDAR SZKOŁY”

dodano: 2018-05-10 09:40:08

Helena Grabska patronem naszej szkoły – projekt sztandaru

14 października 2018r. w naszej szkole będzie miało miejsce doniosłe wydarzenie: 70 – lecie istnienia placówki oświatowej  oraz uroczyste nadanie imienia Szkole Podstawowej w Gogolicach.
Już dziś uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy szkoły przygotowują się do tak ważnej uroczystości. Jednym z elementów tych przygotowań jest zaprojektowanie SZTANDARU SZKOŁY, który stanie się jednym z symboli naszej placówki.

czytaj więcej »

Nawet do 50 tys. zł dofinansowania na usługi doradcze

dodano: 2018-05-09 10:54:36

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa zachodniopomorskiego do skorzystania z dotacji na usługi doradcze, nawet do 50 tys. zł w ramach projektu „Dofinansowanie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.16 RPO WZ 2014-2020.

czytaj więcej »

Komunikat

dodano: 2018-05-09 08:35:10

Plantacjom rzepaku zagraża pryszczarek kapustnik.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania pryszczarka kapustnika na rzepaku ozimym należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

czytaj więcej »

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

dodano: 2018-05-08 09:16:49

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia iż w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych Góralice o mocy do 7,05 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Trzcińsko Zdrój, miejscowość: Góralice", prowadzonym na wniosek Pana Józefa Pawlikowskiego-Bulcyk Eko Energia Bałtyk Sp. z o.o. i Wspólnicy z dnia 13.10.2017 r., uzupełniony w dniu 14.11.2017 r.

czytaj więcej »

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00